• Aneuek Mud
  • Mai 2016
  • Yusuf Dawood and Guree
  • Pelanggara
  • Bangsa Aceh Berdemo Di Jalan Raya Stockholm
Aneuek Muda1 Stockhol2 Yusuf Dawood and Guree3 Stockholm 4 Bangsa Aceh Berdemo Di Jalan Raya Stockholm 5


Asoë Beurita Dalam Basa Atjèh

Refleksi:
Uroë Peu-ingat Maklumat Prang Beulanda 26 Mart 1873

Beulanda Oh Beulanda

Uléh: Asnawi Ali
E-mail: asnawiali@gmail.com

Sabôh ingatan keu bansa Atjèh ban sigom dônja

KARAP tiëp Aleuhad bak luweung watèë sira duëk-duëk dikeu komputer na meupadum go ulôn batja buku njang geutuléh lé Tgk Hasan Tiro. Buku droëneuh njan geutuléh dalam meupadum boh basa dan na teukeubah bak internet lam beuntôk pdf. Masa geutuléh dilèë golom na komputer, peuë lom HP bak djaroë seubagoë komunikasi talipun u dalam nanggroë. Meunjoë internet tjit dilèë hana teubajang pih lom, teuma asoë tulésan droëneuh njan keubit meuasoë that, ilmiah, santeuët deungon tulésan akademisi bak universitaih lam dônja bah that pih geutuléh lam glé maprèë masa golom na alat tjanggih lagèë djameun djinoë rupa


Surat Peunjata Prang Keuradjaân Beulanda Ateuëh Keuradjaân Atjèh

MEUNURÔT hukôm Internasional, tëp-tiëp teudjadi prang mesti peugot Surat Peunjata Prang deungon rasmi. Uléh Beulanda djipeunjata prang ateuëh Atjèh, peu tanda njan? Tanda Beulanda dji-angkèë Atjèh njoë saboh Neugara Meurdéhka.

Prang njan buët legal, buët meunurôt hukôm, buët ka dji-atô deungon hukôm. Uléh sabab njan dalam Hukôm Internasional meutuléh; “Tiëp-tiëp saboh neugara djikeuneuk djak muprang, mesti na djipeunjata prang”


Peusan Uroë Njoë

Siaran Pers 12 Mei 2012

Keu Bandum Bangsa Atjèh,

Assalammu'alaikum w.w.

Ka rhab 140 thôn lheuh Keuradjeun Beulanda djipeunjata prang ateuëh Neugara Atjèh njang meudèëlat, trôk 'an uroë njoë ka rhab bandum bangsa Atjeh hana geupijôh dan mantong geusambông peurdjuangan untôk peuglah droë dari sigala matjam useuha untôk peuduëk Neugara Atjeh djimijup kuasa pihak aséng.

Geurakan peurdjuangan untôk peuteuntèë naséb droë keudroëteuh nakeuh sah meunurôt neuduëk hukôm internasional. Maka hana alasan nibak pihak laén untôk djak tham geutanjoë bangsa Atjèh untôk peudjak buët-buët peurdjuangan Atjèh Meurdéhka. Dèëlat bangsa Atjèh tjit ka seupatôt djih tapeuteuntèë lé droëteuh keudroë bangsa Atjèh, kon djipeuteuntèë lé bangsa laén More


Konstitusi Atjèh Meurdéhka

NARIT PEU-INTAT

Konstitusi Atjèh Meurdéhka njoë meusadja teuseusôn sibagoë meunumat keu bandum pihak njang gulam tugaih dan tanggông-djaweuëb peudjak buët sutji peubibeuëh nanggroë dan bansa Atjèh nibak peundjadjahan aséng. Konstitusi njoë memakna tjit sibagoë saboh disiplin untôk pageuë tubôh organisasi supaja sabé djidjak ateuëh garéh sampé trôk bak tudjuan More


Peujataan umum hak-hak azasi manusia ban sigom Dônja

Bahwasadjih, pengakuan ateuëh martabat alami manusia dan hak-hak njang sama-rata dan mutlak njang han keumah tapeumeungklèh nibak bandum ummat manusia nakeuh ateuëh dasar keumeurdèhkaan, keu’adélan dan keudamaian dalam dônja. Bahwasadjih, buët hana padôli dan buët peu-hina keu hak azasi manusia njan ka mengakibat keu buët-buët dhalém dan biadab njang peuteupèh haté ummat manusia; hingga ummat manusia meuhadjat keu saboh dônja njang disinan manusia djeuët geu nikmati keumeurdéhkaan bak geumarit dan bak geumeu-agama dan bibeuëh nibak rasa teumakôt dan rasa kureuëng More


Antara dame dan Merdèhka (Dekolonisasi)

ôlèh: Teungku Mundzir bin Muntasir.

Nibak thôn 1976, almarhum Teungku Hasan Muhammad di Tiro ka neupeubeudoh buët seunambông peurdjuangan bansa geutanjoë deungon neupeunjata keulai keumeurdéhkaan Neugara Atjèh di puntjak gunông Halimon. Lhèë plôh limong thôn teuma, seudjarah njan mantong got meu­uké lam pikéran geutanjoë dan sabé tapeuingat lam peurajaan 4 Desember sibagoë tanda seutia geutanjoe keu buët njang kaneupeuwaréh njan More


Komitmen ASNLF keu geuneurasi ukeuë

Ureuëng muda Atjèh nakeuh geuneurasi ukeuë bansa geutanjoë njang akan peuteuntèë buët seunambông nibak peurdjuangan Atjèh Meurdéhka. Di mujup njoë, Su AM (AM) meupeugot saboh wawantjara deungon keutuha presidium ASNLF, Teungku Ariffadhillah (AF) untôk meukalon komitmen ASNLF keu geuneurasi ukeuë bansa More


Our Local Website

Laman web resmi kami: Sekretariat ASNLF/AM Sweden

Website UN

United Nations - Laman web PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa)

Website Pusat

ASNLF Pusat adalah laman web resmi ASNLF/AM