• Aneuek Mud
  • Mai 2016
  • Yusuf Dawood and Guree
  • Pelanggara
  • Bangsa Aceh Berdemo Di Jalan Raya Stockholm
Aneuek Muda1 Stockhol2 Yusuf Dawood and Guree3 Stockholm 4 Bangsa Aceh Berdemo Di Jalan Raya Stockholm 5Peusan Uroë Njoë

12 Mai 2012

Keu Bandum Bansa Atjèh,

Assalammu'alaikum w.w.

Ka rhab 140 thôn lheuh Keuradjeun Beulanda djipeunjata prang ateuëh Neugara Atjèh njang meudèëlat, trôk 'an uroë njoë ka rhab bandum bangsa Atjeh hana geupijôh dan mantong geusambông peurdjuangan untôk peuglah droë dari sigala matjam useuha untôk peuduëk Neugara Atjeh djimijup kuasa pihak aséng.

Geurakan peurdjuangan untôk peuteuntèë naséb droë keudroëteuh nakeuh sah meunurôt neuduëk hukôm internasional. Maka hana alasan nibak pihak laén untôk djak tham geutanjoë bangsa Atjèh untôk peudjak buët-buët peurdjuangan Atjèh Meurdéhka. Dèëlat bangsa Atjèh tjit ka seupatôt djih tapeuteuntèë lé droëteuh keudroë bangsa Atjèh, kon djipeuteuntèë lé bangsa laén.

Bangsa Atjèh ka le that geukureubeuën dumpeuë njang na, peuë keuh hareuta, keluarga, bahkan njawong droë, bak geupeutheun dèëlat bangsa, tapi sajang hana meuteumeuëng beunalah lagèë njang geumeukeusud lom, njakni Atjèh Meurdéhka. Peuë njang tapeulaku uroë njoë hana laén nibak seunambông peurdjuangan éndatu-éndatu geutanjoë.

Kamoë dari ASNLF (Acheh-Sumatra National Liberation Front), sibagoë saboh geurakan peurdjuangan bangsa Atjèh njang ka meuteuntèë tudjuan, meulakèë bak bandum bangsa Atjèh supaja geupeusaboh droëgeuh untôk tapeudjak buët-buët peurdjuangan njoë sampoë trôih bak tudjuan proklamasi Atjèh Meurdéhka 4 Desémbèr 1976.

Peurdjuangan njoë nakeuh atra bandum bangsa Atjeh. Meunjo na siberangkasoë di antara geutanjoë bangsa Atjèh, njang na meuheut untôk djak tham atawa peu-antjô peurdjuangan bangsa Atjèh uroë njoë, maka ureuëng njan ka geupeugadoh, geupeumusnah hak droë geuh untôk meurdéhka dan ka geuteurimong bangsa laén untôk djak bôh atô ateuëh droë djih dan bangsa djih, lagèë sidroë lamiët njang djibôh atô lé tuan djih.

Beurangkapeuë djalan, njang neutjôk supaja trôih bak tudjuan peurdjuangan njoë, hana djeuët keu saboh peukara. Njang peunténg tudjuan njan bèk sagai-sagai meu'iseuk nibak asai. 'Itikeut njang djroh nibak bandum aneuëk bangsa akan peuteuntèë langkah dan hasé nibak peurdjuangan Atjèh Meurdéhka.

Ariffadhillah
Keutuha Presidium ASNLF

Our Local Website

Laman web resmi kami: Sekretariat ASNLF/AM Sweden

Website UN

United Nations - Laman web PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa)

Website Pusat

ASNLF Pusat adalah laman web resmi ASNLF/AM